• Xe bay đã chính thức ra đời

    Xe bay đã chính thức ra đời

    PAL-V One vừa hoàn thành chuyến bay thử đầu tiên. Được ra đời tại Hà Lan, PAL-V One tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn đối với dòng xe lưu thông trên đường và máy bay trực thăng. Hiện hãng PAL-V đang tìm

Công nghệ xe

Xe bay đã chính thức ra đời
PAL-V One vừa hoàn thành chuyến bay thử đầu tiên. Được ra đời tại Hà Lan, PAL-V One tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn đối với dòng xe lưu thông trên đường và máy bay trực thăng. Hiện hãng PAL-V đang tìm